ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΟΥΡΙΔΑ

 

Έχω διατελέση ώς υπάλληλος του Κέντρου Επιχείρησης και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος στον τομέα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για 5 έτη, παράληλα για 10 και πλέον έτη με την ιδιότητα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Με την υποστήριξη του Εκπαιδευτικού κέντρου Coordinators S.A. Απέκτησα με επιτυχία την βεβαίωση πιστοποίησης ειδικών γνώσεων για την άσκηση επαγγέλματος Διαμεσολαβούτων στην ιδιωτική ασφάλιση απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέτα απο εξετάσεις που διενεργήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1569/85 με την Υπουργική Απόφαση Κ3- 11087/27-11-2000.

Επίσης κατέχω δίπλωμα πιστοποίσης ασφαλιστικής ποιότητας I.Q.

• Τη χρονιά που διανύουμε το γραφείο μας συνεχίζει την ανάπτυξή του έχοντας πολύτιμο σύμμαχο την πολύχρονη εμπειρία των συνεργατών μας στον ασφαλιστικό χώρο αλλά και την ουσιαστική γνώση τους, όσον αφορά στους κανόνες της σύγχρονης αγοράς.

• Μέ απόλυτο έλενχο και πιστοποιητιικά φερεγγυότιτας απο όλες τις εταιρίες τις οποίες συνεργαζόμαστε για την απόλεια ασφάλεια των πελατών μας. Συνεχίζουμε το έργο μας με σύνεση αλλά και σεβασμό προς τους ασφαλισμένους μας με επιβράβευση την εμπιστοσύνη τους.

Με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους αλλά και την πληρέστερη εξυπηρέτησή τους.

Φιλικά
Ιωάννα Λουρίδα
Πιστοποιημένη Ασφαλιστική Σύμβουλος

 
Ασφάλεια Σκαφών Ασφάλεια Οικίας Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Ζωής Προφίλ Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνία ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ