Δείτε επίσης....

Επιχειρήσεων

Πυρός

Μεταφορών

Οδική προστασία


Πλέον η νομοθεσία ορίζει την υποχρεωτική ασφάλιση των σκαφών αναψυχής άνω των 5 μέτρων ή με ταχύτητα μεγαλύτερη των 20 κόμβων.

Σήμερα τα ατυχήματα στην θάλασσα δυστυχώς συνέχεια αυξάνονται και αφορούν θανατηφόρα ατυχήματα αλλά και επιβλαβή για το περιβάλλον ρύπανση της θάλασσας. Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε για μεγάλες πετρελαιοκηλίδες που έχουν επιφέρει ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα και εκδικάζονται τεράστια ποσά αποζημίωσης.

Ενδεικτικές καλύψεις:
• Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων μέχρι 300.000 €
• Θαλάσσια Ρύπανση μέχρι 90.000 € (αφορά αποκλειστικά στις δαπάνες που θα γίνουν για τον καθαρισμό της θαλάσσιας περιοχής που ρυπάνθηκε).
• Υλικές Ζημιές έναντι τρίτων μέχρι 150.000 €

Επιπλέον προτείνεται ασφάλιση για Φωτιά, Κλοπή, Βυθίση, Συγκρούσης-Προσαράξης, Εκρήξης, Κακόβουλων Ενεργειών-Ιδίων Ζημιών.

 
Ασφάλεια Σκαφών Ασφάλεια Οικίας Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Ζωής Προφίλ Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνία ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ