Δείτε επίσης....

Επιχειρήσεων

Πυρός

Μεταφορών

Οδική προστασία

 

Μεταφοράς Ασφαλίσεις

Αντικέιμενο Ασφάλισης του κλάδου Μεταφορών (Cargo Insurance) είναι η κάλυψη των εμπορευμάτων απο ζημιές ή απώλειες που θα υποστούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους η οποία εκτελείται με αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Η Ασφάλιση Μεταφορών είναι μια ασφάλιση όπως γίνεται αντιληπτό "κατά ζημιάς". Δηλαδή η αποζημίωση ( ασφάλισμα ) καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο μόνο σε περίπτωση που επέλθει το τυχαίο και αβέβαιο εκείνο περιστατικό που καλείται κίνδυνος και που θα προκαλέσει την ζημιά.

Υποχρέωση της Ασφαλιστικής Εταιρείας είναι να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο αυτής ώστε να τον επαναφέρει στην ίδια οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν την επέλαση του κινδύνου.

Ενδεικτικές καλύψεις:

• Κίνδυνοι πολέμου,ναρκών και τορπιλών.

• Κίνδυνοι απεργιών, εξεγέρσεων και πολιτκών διαταραχών.

• Ζημιές απο βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορέυματα,κλοπή ή μη παράδοση όλων ή δεμάτων.

• Μικροκλοπή, έλλειμμα,ελλειπής παράδοση.

• Θραύση, στρέβλωση, κακόβουλη βλάβη.

 
Ασφάλεια Σκαφών Ασφάλεια Οικίας Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Ζωής Προφίλ Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνία ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ