Δείτε επίσης....

Επιχειρήσεων

Πυρός

Μεταφορών

Οδική προστασία


Αστική Ευθύνη:
• Σωματικές βλάβες (500.000 ευρώ),Υλικές ζημιές προς τρίτους (100.000 ευρώ)
• Σωματικές βλάβες επιβαινόντων.
• Ευθύνη προς τρίτους κατά τη διάρκεια κλοπής.
• Αστική Ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων (γκαράζ,σταθμοί,κλπ) ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου (πλοίο,τρένο,κλπ).
• Προστασία Bonus Malus (δύο ζημιές χωρίς αύξηση).

Κάλυψη Απο Ατύχημα Με Ανασφάλιστο Όχημα:
• Αποζημίωση του Ασφαλισμένου μας,όταν για το ατύχημα ευθύνεται ανασφάλιστο όχημα.

Φωτιά:
• Πυρκαγιά,Αυτόματη Ανάφλεξη,Πτώση Κεραυνού,Ζημιές απο έκρηξη του αυτοκινήτου.

Κλοπή:
• Ολική και Μερική Κλοπή

Μικτή:
• Καλύπτονται οι ίδιες ζημιές του αυτοκιν. απο την σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή,ανατροπή και κατακρύμνηση.

Θεομηνίες:
• Πλημμύρα,Θύελλα,Καταιγίδα,Ανεμοθύελλα,Σεισμό κ.α.

Τρομοκρατικές και Κακόβουλες Ενέργειες:
• Τρομοκρατικές Ενέργειες και πράξεις δολιοφθοράς
• Πυρκαγιά ή και έκρηξη απο τρομοκρατικές ενέργειες.

Τροχαιο Ατύχημα Οδηγού:
• Θάνατο, Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.

Θραύση Κρυστάλλων :
• Καλύπτεται η θραύση κρυστάλλων απο οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων τοποθέτησης.

Νομική Προστασία:
• Διεκδίκηση Αποζημίωσης, Αμοιβές Δικηγόρων, Δικαστικές Δαπάνες, Έξοδα και για προσφυγές σε δικαστήρια, Υπεράσπιση σε Ποινικα Δικαστήρια κ.λ.π.

 
Ασφάλεια Σκαφών Ασφάλεια Οικίας Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Ζωής Προφίλ Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνία ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ