Δείτε επίσης....

Επιχειρήσεων

Πυρός

Μεταφορών

Οδική προστασία


ΖΩΗ

• Ισόβια Ασφάλιση
• Νοσοκομιακή Περίθαλψη
• Απεριόριστο Κόστος
• Μίκτες ασφαλίσεις
• Απλή Ασφάλεια Θανάτου
• Ασφάλεια Επιβίωσης Επενδυτικά

Σε περίπτωση ατυχήματος, σας καλύπτει η ασφάλια από κινδύνους Θανάτου, Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας και Πρόσκαιρης Ανικανότητας.

Καλύπτει επίσης Νοσοκομειακό επίδομα, Χειρουργικό επίδομα και ιατροφαρμακευτικές δαπάνες.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ:
Θάνατος από Ατύχημα
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
• Διπλασιασμός Θανάτου και Μ.Ο.Α. από ατύχημα με μεταφορικά μέσα
• Πρόσκαιρη Ανικανότητα από ατύχημα
• Ιατροφαρμακευτικές Δαπάνες από ατύχημα
• Νοσοκομειακό Επίδομα από ατύχημα
• Χειρουργικό Επίδομα από ατύχημα

Ισόβια Ασφάλιση

Η Ισόβια ασφάλιση καλύπτει τον ασφαλισμένο για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οποτεδήποτε κι αν συμβεί, η εταιρία καταβάλει στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο.

Για την πληρωμή των ασφαλίστρων ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή να τα καταβάλει ή ισόβια ή για ορισμένη χρονική διάρκεια. Τα ισόβια συμβόλαια ασφάλισης συμμετέχουν στα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

Επιπλέον ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να εξαγοράσει το συμβόλαιο πριν το θάνατό του εισπράττοντας μέρος από τα αποθέματά του.

Τέλος, τα συμβόλαια αυτά δίνουν την δυνατότητα στον ασφαλισμένο για δανεισμό με ευνοϊκό επιτόκιο και με κεφάλαιο που δεν θα είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα αποθέματά του.

Ασφ.Επιβίωσης

Τα προγράμματα επιβίωσης είναι καθαρά αποταμιευτικά προγράμματα. Ο ασφαλισμένος εισπράττει το ασφαλισμένο κεφάλαιο στην λήξη της ασφάλισης και εφ' όσον βρίσκεται εν ζωή.

Αν κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο ασφαλισμένος πεθάνει τότε οι δικαιούχοι εισπράττουν τα καθαρά ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή καθώς και τα συσσωρευμένα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων τους.

Επιπλέον και εφόσον τα ασφαλιστήριο ισχύσει κανονικά για όλη τη συμβατική διάρκειά του, θα υπολογισθεί στη λήξη του πρόσθετο ποσό ίσο με 4 του ασφαλισμένου κεφαλαίου επί τη διάρκεια του συμβολαίου.

Μικτές Ασφαλίσεις

Οι μικτές ασφαλίσεις είναι προγράμματα που προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό ασφαλιστικής κάλυψης και αποταμίευσης.

Αν ο ασφαλισμένος επιβιώσει στην λήξη της ασφάλισης τότε του καταβάλλεται το ασφαλισμένο κεφάλαιο καθώς και τα κέρδη που προέρχονται από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων του. Σε περίπτωση θανάτου του κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, τότε καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλισμένο κεφάλαιο και τα μέχρι εκείνη την στιγμή συσσωρευμένα κέρδη από την επένδυση των μαθηματικών αποθεμάτων.

ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομειακή Περίθαλψη Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσώπων Νοσοκομειακό Επίδομα - Επίδομα Ανάρρωσης

Όλο και περισσότερα άτομα προσφεύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση για να συμπληρώσουν τις καλύψεις υγείας που τους προσφέρει το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Το ύψος των καλυπτόμενων εξόδων που είναι:

• για μεν την Ελλάδα από 5.869,41€ έως απεριόριστο
• για δε το εξωτερικό από 5.869,41€ έως 293.470,29€
• Το νοσηλευτικό ίδρυμα εντός ή εκτός Ελλάδας
• Από τα έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα αφαιρεθεί το 15% των εξόδων που είναι η συμμετοχή σου. Εάν όμως σε αποζημίωσε και άλλη ασφάλιση, κοινωνική ή ιδιωτική, με ποσοστό τουλάχιστον 15% τότε το υπόλοιπο των δαπανών καλύπτεται χωρίς την συμμετοχή σου και πάντως μέχρι των ανωτάτων ορίων της παροχής
• Ο τοκετός καλύπτεται, ανάλογα με το πρόγραμμα που αγόρασες, από 293,47€ έως 1173,88€ υπό την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει 21 μήνες (630 ημέρες) από την έκδοση της κάλυψης
• Για τα έξοδα επείγουσας ταξιδιωτικής βοήθειας εντός και εκτός Ελλάδος καλύπτεται με το πρόγραμμα
• Με μία επιπλέον επιβάρυνση καλύπτεσαι και για έξοδα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (διαγνωστικές εξετάσεις, επισκέψεις ιατρών, φάρμακα)
• Μπορείς επίσης να ασφαλίσεις όλα τα μέλη της οικογένειάς σου (σύζυγο και παιδιά)
• Οικοδομής μέχρι 440.205,43€
• Περιεχομένου μέχρι 293.470,29€

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
• Βασικές
• Φωτιά
• Κεραυνός
• Φωτιά από δάσος, καπνό
• Θραύση κρυστάλλων -υαλοπινάκων
• Έκρηξη από κάθε αιτία
• Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα
• Βραχυκύκλωμα
• Διάρρηξη σωληνώσεων, διαρροή σπρίνκλερς
• Πτώση αεροσκαφών
• Πρόσκρουση οχήματος
• Διαταραχή δημόσιας τάξης: (στάσεις - απεργίες- οχλαγωγίες - πολιτικές ταραχές - κακόβουλες ενέργειες - τρομοκρατικές ενέργειες)
• Αποκομιδή συντριμμάτων
• Αστική Ευθύνη από Φωτιά και/ή έκρηξη
• Αστική Ευθύνη επαγγελματικού χώρου
• Ζημιά συνεπεία Διακοπής Εργασιών
• Ληστεία
• Χαρτόσημο αποζημίωσης

 

Προαιρετικές
• Κλοπή συνέπεια διάρρηξης
• Σεισμός
• Τα προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων Προσώπων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, μαζικούς φορείς, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπαιδευτήρια, κλπ. Με τα προγράμματα αυτά μπορούν να καλύπτονται και τα εξαρτώμενα πρόσωπα του κυρίως ασφαλισμένου, όπως ο/η σύζυγος και τα παιδιά.

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:
• Ασφάλιση θανάτου απο ατύχημα
• Ασφάλιση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα
• Mόνιμη Ολική Ανικανότητα
• Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
• Ασφάλιση πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα / ασθένεια
• υμπληρωματική ασφάλιση παροχών περίθαλψης
• Νοσοκομειακή περίθαλψη
• Νοσοκομειακό επίδομα
• Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
• Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή ασθένεια
• Ευρεία Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Η παροχή αυτή είναι μία ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται στον Ασφαλισμένο σε περίπτωση που εισαχθεί ως εσωτερικός ασθενής με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση σε Νοσοκομείο λόγω Ατυχήματος ή Ασθένειας.
• Σε περίπτωση που υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε οργανωμένο χειρουργείο ή νοσηλευθεί σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης η ημερήσια αποζημίωση διπλασιάζεται.
• Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει επιλέξει και την κάλυψη Επίδομα Ανάρρωσης τότε η εταιρία του καταβάλλει το επίδομα αυτό όταν με ιατρική γνωμάτευση παραμείνει στο σπίτι για ανάρρωση.
• Το ποσό του Επιδόματος Ανάρρωσης είναι ίσο με το 50% του Νοσοκομειακού Επιδόματος, καταβάλλεται δε για χρονικό διάστημα μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των ημερών νοσηλείας με ανώτατο όριο τις εξήντα (60) ημέρες.
• Για σοβαρές περιπτώσεις νοσηλείας π.χ. Καρκίνο, Νεφρική Ανεπάρκεια, Εγκεφαλικό επεισόδιο αυτό το επίδομα καταβάλλεται για ανώτατο χρονικό όριο μέχρι ενενήντα (90) ημέρες.

 
Ασφάλεια Σκαφών Ασφάλεια Οικίας Ασφάλεια Αυτοκινήτου Ασφάλεια Ζωής Προφίλ Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνία ΛΟΥΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ